Monday, December 21, 2015

Nabi Nuh A.S

السلام عليكم

Nabi Nuh as merupakan keturunan kesembilan dari Adam. Ayahnya adalah Lamik bin Mutawasylah bin Idris as bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anusyi bin Syits bin Adam.

Nama sebenarnya adalah Abdul Ghafar (Hamba dari Yang Maha Pengampun).Nama Nuh bukan berasal dari bahasa Arab, tetapi dari bahasa Syria yang bermaksud“bersyukur” atau “selalu berterima kasih”
Nabi Nuh mendapat gelaran dari Allah dengan sebutan Nabi Allah dan Abdussyakur yang artinya “hamba (Allah) yang banyak bersyukur”
gambar hiasan
Nabi Nuh adalah Rasul Allah yang pertama yang diutus ke atas bumi ini dan berusia 950
Nabi Nuh telah dikesan tinggal di wilayah selatan Iraq.
Nabi Nuh mempunyai isteri bernama Wafilah dan empat putera Kanʻān, Yafith, Syam dan Ham.

Dianggarkan Baginda hidup pada tahun 3993-3043 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 3650 SM untuk Bani Rasib. .
nabi Nuh diutus pada kaumnya ketika berumur 480 tahun. Masa kenabiannya adalah 120 tahun dan berdakwah selama 5 abad. Baginda mengharungi banjir ketika berumur 600 tahun, dan kemudian setelah banjir baginda hidup selama 350 tahun.

Nama Baginda disebutkan sebanyak 43 kali dalam Al-Quran
Baginda wafat di Makkah.

No comments: