Monday, December 21, 2015

Nabi Ibrahim mencari Tuhan yang sebenarnya.

Assalamualaikum
Pada zaman Nabi Ibrahim, kebanyakan rakyat di Mesopotamia beragama politeisme iaitu menyembah lebih dari satu Tuhan.
Dewa Bulan atau Sin merupakan salah satu berhala yang paling penting. Bintang, bulan dan matahari menjadi objek utama penyembahan dan kerananya, astronomi merupakan bidang yang sangat penting.

Ayah Nabi Ibrahim bekerja sebagai pengukir patung berhala untuk tujuan perniagaan. Nabi Ibrahim disuruh ayahnya untuk membantu menjual patung-patung tersebut. Walaupun berasa benci, namun Nabi Ibrahim tetap patuh pada perintah ayahnya. Ketika bertemu orang ramai, Nabi Ibrahim tidak berkempen mengajak orang untuk membeli patung-patung tersebut. Sebaliknya baginda memburuk-burukkan berhala yang dibawanya. Kata Nabi Ibrahim,"Siapakah yang akan membeli patung-patung yang tidak berguna ini?"Dengan kata-katanya itu patung berhala yang dibuat ayahnya tidak laku dijual.Pada waktu malam yang gelap, beliau melihat sebuah bintang yang bersinar-sinar lalu ia berkata: 
"Inikah Tuhanku?" Kemudian apabila bintang itu terbenam, ia berkata pula:
 "Aku tidak suka kepada yang terbenam hilang". 
Kemudian apabila dilihatnya bulan terbit (menyinarkan cahayanya), dia berkata: 
"Inikah Tuhanku?" Maka setelah bulan itu terbenam, berkatalah dia: 
"Demi sesungguhnya, jika aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, nescaya menjadilah aku dari kaum yang sesat". Kemudian apabila dia melihat matahari sedang terbit (menyinarkan cahayanya), berkatalah dia:
 "Inikah Tuhanku? Ini lebih besar". Setelah matahari terbenam,  Nabi Ibrahim berkata:

"Sesungguhnya aku menghadap­kan diriku kepada Tuhan, Yang mencip­takan langit,bumi dan sekalian alam, dengan cende­rung kepada agama yang benar (hani­fa’), dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.”

Inilah daya logik yang dianugerah kepada beliau dalam menolak agama penyembahan langit yang dipercayai kaumnya serta menerima Tuhan yang sebenarnya.

No comments: