Sunday, November 22, 2015

Tafsir surah Al-Baqarah ayat 1-5


Muqaddimah

Surah "Al-Baqarah" yang 286 ayat itu turun di Madinah yang sebehagian besar diturunkan pada permulaan tahun Hijrah,kecuali ayat 281 durunkan di Mina pada Hajji wadaa' (haji nabi Muhammad s.a.w. yang terakhir).Seluruh ayat dari surah Al-Baqarah termasuk golongan Madaniyyah,merupakan surah yang terpanjang diantara surah-surah Al-Quran yang didalamnya terdapat pula ayat yang terpanjang (ayat 282)

Surah ini dinami surah "Al-Baqarah" kerana di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang dperintahkan Allah s.w.t kepada Bani Israel (ayat 67 sampai ayat 74),di mana dijelaskan watak oarng yahudi pada umumnya.Dinamai "Fushaatul Quran" (puncak Al-Quran) kerana memuatkan beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surah yang lain.Dinamai juga surah "alif-lam-mim" kerana surah ini dimulai dengan "alif-lam-mim"

asbabun nuzul (sebab ayat diturunkan) ayat 2 hingga 5
Mujahid menjelaskan,bahawa empat ayat pertama tersebut duturunkan untuk menerangkan sifat-sifat dan perilaku orang mukmin (HR. Faryabi dan Ibn Jarir)

isi-isinya
1.Keimanan:
-Dakwah Islamiyah yang dihadadkan kepada umat islam,ahli kitab dan para musyrikin

2.Hukum-hukum:
-perintah mengerjakan solat;menunaikan,hukum puasa ,hukum haji dan umrah,Hukum qisas,hal-hal yang halal dan yang haram;bernafkah di jalan Allah;hukum arak dan judi;cara menyantuni anak yatim;larangan riba,hutang piutang;nafkah yang berhak menerimanya;wasiat kepada dua orang ibubapa dan kaum kerabat;hukum sumpah;kewajipan menyampaikan amanah;sihir hukum merosak masjid;hukum merubah kitab-kitab Allah;hukum haid,'iddah,talak,khuluk,illakdan hukum susuan;hukum melamar,mahar,larangan mengahwini wanita musyrik dan sebaliknya;hukum perang

3.kisah-kisah
-Kisah nabi Adam a.s;kisah nabi Ibrahim a.s;kisah nabi Musa a.s dengan bani Israel

4.dan lain-lain
-Sifat-sifat orang yang bertakwa;sifat-sifat orang munafiq;sifat-sifat Allah;perumpamaan-perumpamaan;arah kiblat,kebangkitan selepas mati.

terjemahan dari surah al-baqarah
Allah berfirman dalam surah al-baqarah ayat 1-5 yang bermaksud:
1.Alif Lam Mim
2.Kitab (al-quran) ini tidak ada keraguan padanya;petunjuk bagi mereka yang bertaqwa
3.(iaitu mereka yang beriman) kepada yang ghaib,yang mendrtikan sembahyang dan menafkahkan setiap rezeki yang kini dianugerahkan kepada mereka
4.dan orang-orang yang beriman kepada (kitab)yang diturunkan kepada engkau (ya muhammad)dan (kitab) yang diturunkan sebelum engkau,sedang mereka itu yakin akan adanya hari akhirat
5.mereka itu atas petunjuk daripada tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang menang

tafsir dari ayat
-kata-kata ulama  bahawa alif-lam-mim itu,Allah yang mengetahui maksudnya.Tetapi setengah mereka mengatakan,bahawa ia nama surah yakni surah ini ada dua namanya
a.surah al-baqarah      b.surah al-imran

Orang-orang yang bertakwa iaitu:
-orang-orang yang percaya kepada sesuatu yang ghaib (sesuatu yang tidak dapat ditangkap dengan salah satu pancaindera),seperti percaya ,bahawa di atas kekuasaan manusia ada yang maha kuasa,iaitu Allah.Orang-orang yang beragama memang percaya kepada yang ghaib itu.Tetapi orang yang tiada agama tiada percaya,melainkan kepada apa-apa yang dapat disaksikan dengan pancaindera atau dengan perkakas ilmu alam dan kimia.Pada abad XX ini sudah banyak profesor-profesor di eropah dan Amerika yang telah percaya kepada yang ghaib,iaitu tatkala mereka menyelidiki "ilmu spritualisme" dan "ilmu hypnotisme" (mesmerisme).Dengan percubaan mereka telah banyak orang-orang yang terpelajar di Eropah yang percaya dengan adanya roh manusia,sebagai pokok bagi mereka untuk percaya kepada Allah,Malaikat dan sebagainya

-Orang-orang yang mendirikan sembahyang,ertinya mengerjakan sembahyang denga jasmani dan hati yang khusyuk.Adapun orang yang sembahyang dengan jasmani saja,sedang hatinya tidak menghadap Allah s.w.t,maka orang itu tidak dinamai mendirikan sembahyang.

-Orang-orang yang membayarkan sebahagian hartanya untuk menolong fakir miskin (berzakat)

-Mereka yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dahulu kala

-Mereka percaya dan yakin akan hari yang kemudian (hari akhirat).Waktu itu akan diseksa orang-orang yang membuat kejahatan dan memberi nikmat kepada oarng-orang yang membuat kebaikan
Orang-orang taqwa itulah yang menang dan sukses dari dunia sampai ke akhirat.Dan itulah mereka yang mendapat nikmat daripada Allah serta tiada dimurkai dan tiada pula sesat (al-fatihah ayat 7)

No comments: