Monday, November 2, 2015

KISAH-KISAH SAHABAT RASULULLAH S.A.W


#Article TitleHits
1Saiyidina Hassan Dan Pemuda Badwi74725
2Salman Al-Farisi Pemimpin Yang Rendah Diri85415
3ASMA' BINTI UMAIS MUSLIMAH PILIHAN50020
4IKRAMAH BIN ABU JAHAL45649
5Hazrat Abu Hurairah r.a Menceritakan Keadaan Beliau Semasa Kelaparan35349
6Ketakutan Hazrat Abu Bakar r.a Terhadap Allah s.w.t35996
7Salman al-Farisy pencari kebenaran37700
8Kelebihan Bulan Rabiulawal dan Peristiwa Perang Badar66058
9Abu Bakar As-Siddiq yang lembut hati - sebuah biografi dan studi analisi tentang permulaan sejarah islam sepeninggalan Nabi s.a.w. oleh Muhammad Husain Haekal (Part 2 - Abu Bakar Pada Masa Nabi)93940
10Abu Bakar As-Siddiq yang lembut hati - sebuah biografi dan studi analisi tentang permulaan sejarah islam sepeninggalan Nabi s.a.w. oleh Muhammad Husain Haekal (Part 1 - Prakata)23332
11Ibu Teladan Asma' Binti Abu Bakar As Siddiq Dzatun Nithaqain25735
12Abdullah ibn Umar ra. - Sahabat Rasul, Sahabat Malam45477
13Abu Hurairah ra- Otaknya Gudang Pengetahuan44127
14Hudhayfa Ibnul Yaman ra. - Seteru Kemunafikan, Kawan Keterbukaan11658
15Hatib Ibnu Balta'ah ra. - Pernah Mengkhianati Rasulullah20039
16Hamzah Bin Abdul Mutthalib - Singa Allah39124
17Amr Ibnul Jamuh ra. - Kesungguhan Dia Merebut Syurga Allah20790
18Abu Ubaidah Bin Jarrah ra. - Pemegang Amanat Umat Dan Rasulullah29962
19Thalhah bin Ubaidillah ra - Si Dermawan28824
20Kisah Khalid Al Walid ra. - Pedang ALLAH70324
21ABDUL RAHMAN BIN AUF ra. - Saudagar Islam Yang Berjaya Di dunia Dan Akhirat45146
2210 Sahabat Yang Telah Dijamin Syurga94276
23Bibliografi dan Latar Belakang Bilal bin Rabah al-Habashi ra. (Muazin Pertama Dalam Sejarah Islam)40039
24Bibliografi dan Latar Belakang Saiyidina Ali bin Abi Talib Karamallahu Wajhah47449
25Bibliografi dan Latar Belakang Saiyidina Uthman ibn Affan ra.29673
26Bibliografi dan Latar Belakang Saiyidina Umar Al-Khattab ra.79182
27Bibliografi dan Latar Belakang Saiyidina Abu Bakar Al-Siddiq ra54412
28Khalifah Umar r.a dan Khalid Ibn Walid r.a25059
29Khalifah Umar r.a mendenda anaknya18796
30Khalifah Umar r.a dan harta gabenor dan pegawainya15399
31Kisah Khalifah Umar r.a dan Sa'ad Abi Waqqas r.a

No comments: